Werkzaamheden

Inschrijfbegroting
Voor aannemers- en bouwbedrijven verzorgen wij uw inschrijfbegroting.
Onbezorgd kunt u de gehele calculatie door ons laten uitvoeren of desgewenst
kunnen wij ook u of uw calculatieafdeling ondersteunen door een deel van de
calculatie uit handen te nemen.

 • De detailbegroting op regelniveau stellen wij op conform bestek en tekening.
 • Wij vragen offertes op bij onderaannemers naar uw keuze.
 • Daarna beoordelen, spiegelen en verwerken deze in de inschrijfbegroting.
  De nauwkeurig uitgetrokken hoeveelheden worden afgeprijsd en scherp genormeerd.
 • Indien gewenst bepalen we ook de bouwplaatskosten.
 • Voorbeeld inschrijfbegroting

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Directiebegroting
In de besteksfase maken we op basis van bestek en tekeningen de directiebegroting.

 • De directiebegroting kunt u, als opdrachtgever, gebruiken voor de beoordeling van
  bestek en tekening en ter vergelijking van de aanbestedings- of bouwteambegroting.
 • De directiebegroting is een begroting op regelniveau. Deze normeren en prijzen we
  marktconform af volgens ons kostenbestand en onze ervaringen.
 • In overleg met de opdrachtgever kunnen we eventueel ook offertes aanvragen.
 • De directiebegroting wordt opgebouwd volgens de STABU-codering. Op uw verzoek
  kunnen we deze ook opbouwen volgens NL-SfB-codering. Als u eerder in het
  ontwerpproces uw elementenbegrotingen in deze NL-SfB-codering heeft laten maken,
  kunt u het ontwerpproces financieel blijven toetsen.
 • Voorbeeld directiebegroting

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Hoeveelhedenstaat
Ter ondersteuning van uw calculatie of verkoopafdeling kunnen wij een
hoeveelhedenstaat of een uitgeschreven begroting zonder prijzen en normen opstellen.

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Elementenbegroting
Op basis van uw voorlopig (VO) en/of definitief (DO) ontwerp verzorgen
wij voor u een elementenbegroting. Met deze elementenbegroting kunt u
uw huidige bouwplan toetsen en het verdere ontwerpproces aansturen en bijstellen.

 • De elementen van de begroting zijn voorzien van onderbouwingen en zijn opgebouwd
  volgens de NL-SfB-codering.
 • In de eerste fases van het ontwerp zijn vaak de vormgeving en de materialisatie al
  bekend, maar zijn vooral onderdelen als constructie, installaties en afwerkingen
  inhoudelijk onbekend. Wij schatten deze in naar gebruikersdoel en het ambitieniveau,
  passend in het ontwerp van de architect.
 • Voorbeeld elementenbegroting

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Bouwdelenraming
Heeft u een schetsontwerp (SO) of een voorlopig ontwerp (VO) en wilt u weten of
uw plannen haalbaar zijn? Een bouwdelenraming is voor de eerste toets op uw
plannen en ter aansturing van het verdere ontwerpproces.

 • De bouwdelen van de raming zijn opgebouwd volgens de NL-SfB-codering.
 • In de bouwdelenraming ramen wij elk bouwdeel afzonderlijk.
  Deze ramingsgetallen zijn ervaringscijfers afkomstig uit gelijkwaardige projecten,
  rekening houdend met het gebruikersdoel en uw ambitieniveau.
 • Wanneer u uw volgende begrotingen in het ontwerpproces ook volgens de
  NL-SfB-codering laat maken kunt u het proces per bouwdeel financieel volgen
  en aansturen.
 • Voorbeeld bouwdelenraming

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Financiële begeleiding ontwerpproces
Naast alle begrotingen en ramingen die we maken, nemen we ook actief deel aan
ontwerpteam-besprekingen.

 • Om te voorkomen dat we na een raming of begroting ‘op zoek’ moeten naar
  bezuinigingen geven we al tijdens besprekingen inzicht in planwijzigingen en
  rekenen we alternatieven door.
 • Door al vroeg in het ontwerpproces betrokken te zijn kunnen we de financiële
  kant sturen en bewaken en tevens kostenbesparend zijn in zowel de ontwerp-
  als de uitvoeringsfase.
 • Door de aanwezigheid bij ontwerpteam-besprekingen zijn we ook beter op de
  hoogte van de ambitie van de architect en opdrachtgever. Doordat plannen
  tijdens deze besprekingen worden toegelicht en inhoudelijk worden besproken
  verschaft ons dit informatie welke vaak niet op ontwerptekeningen staan omschreven
  met een nauwkeurigere calculatie tot gevolg.
 • Voorbeeld bouwdelenraming

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.

Beoordeling begrotingen derden
Het kan gebeuren dat u twijfels heeft bij de compleetheid of marktconformiteit van een
begroting, raming of meerwerkopgave van derden. Om deze onduidelijkheid bij u weg
te nemen kunnen wij de betreffende raming of begroting controleren.

 • Wij controleren de begroting op compleetheid, gehanteerde uurlonen, materiaal-
  en onderaannemersprijzen en normering, bouwplaatskosten en staartkosten.
 • U krijgt een antwoord op de vraag: “Is de begroting of raming compleet en is deze
  marktconform?”.
 • Afwijkingen hierin geven we aan, inclusief de juiste markconforme aanneemsom.

Voor meer informatie kunt u altijd, vrijblijvend contact opnemen.